Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2006

dame van Labour Foundation
sigrid
Bert
Matthijs

25/11/06: Mongoolse avond om 19u op het St-Lodewijkscollege te Brugge. Terwijl u geniet van hapjes en drankjes, wordt de VZW voorgesteld en geeft Bert Gevaert een lezing over Mongolië e Chenghis Khan. De toegang is gratis. Gelieve je wel vooraf in te schrijven via infa@vzwanda.be!

30/09/06: Algemene vergadering AndA om 10u30 in het St-Lodewijkscollege.

31/08/06: Zuster Lieve kwam op bezoek bij het bestuur van VZW Anda. Er werden plannen gemaakt omtrent de verdere samenwerking tussen onze VZW en de ICM-zusters in Mongolië. VZW Anda stelt zich tot doel het loon van een aantal leerkrachten te betalen die werken met de mentaal gehandicapte kinderen. Zuster Lieve bracht ons verder op de hoogte van de situatie in Mongolië en de gezondheid van de kinderen in het opvangcentra voor mentaal gehandicapte kinderen te Shargat.

15/06/06: Overlegvergadering met Daniël Rooijackers (NL) i.v.m. containeractie (medisch materiaal, schoolgerief en speelgoed) voor Mongolië.

11/05/06: Fotoshow en lezing in het St-Lodewijkscollege tijdens het pastorale uur voor de leerlingen van het derde en vierde middelbaar.
MMM: Mongolian Movie Moments op 12/03/'06 en 19/03/'06.
Meer informatie: klik hier

17/02/06: Brunch te St-Lodewijkscollege (Brugge)